website
İçeriğe geç
Water Powered hoş geldiniz! Suyun gücünden yararlanmaya başlayın!
Water Powered hoş geldiniz! Suyun gücünden yararlanmaya başlayın!

So wash'a i̇lişkin teknik bilgiler

Sık sık "Neden Bu Kadar Yıkamanın" en iyi su diş ipi olduğu sorulur?
Bu diş ipinin bazı teknik ve benzersiz özelliklerini görelim

Merhaba Akış Sistemi

SoWash yenilikçi sistemle donatılmıştır “Yüksek Akış” musluğunuzdaki mevcut su basıncını tamamen kullanabilmeniz veya kullanmayabilmeniz için su akış kontrol vanasını etkinleştirmenizi/devre dışı bırakmanızı sağlar.
Hi-Flow sistemi, su basıncı 2 bar'a eşit veya daha yüksek olan bir musluk olması durumunda çıkan su akışını etkiler.r.
Hi-Flow etkinleştirildiğinde, çıkan su jetinin basıncında anında bir artış olur. Daha hassas bir jet tercih ediyorsanız Hi-Flow sistemini devre dışı bırakmanız yeterlidir.w”

 Sistema Hi-Flow con valvola aperta o chiusa


Klinik olarak kanıtlanmış etkinlik

Napoli İkinci Üniversitesi tarafından yürütülen derinlemesine çalışmalar, SoWash diş ipi ve aksesuarlarının etkinliğini göstermektedir.

SoWash sistemini kullandıktan yalnızca 14 gün sonra şu sonuç bulundu:

  • %70 plak (vpi);
  • %60 diş eti kanaması (bop).

Araştırmadan elde edilen diğer bazı önemli bulgular:

SoWash diş ipi özellikle şu durumlarda uygundur: ortodontik aletler, kurulumlar veya köprüler, Aslında:

"Fırçalamayla iyi ağız hijyeni uygulamakta zorluk çeken hastalarda, ortodontik diş teli bulunan hastalarda ve diş arası boşlukların zor temizlendiği tüm durumlarda, SoWash diş ipi - su jeti kullanmanın avantajı daha belirgin görünüyor.""

"Test edilen cihazın kullanımı, klinik açıdan bakteri plağının güçlü bir şekilde azaldığını göstermiştir.""

"Cihaz, biyokimyasal açıdan bakıldığında, oluk sıvısı bileşimi açısından önemli gelişmeler gösterdi.""

"..... SoWash diş ipinin kullanımı tedavi sonrasında klinik-biyokimyasal tabloyu iyileştirir."."

NAPOLİ İKİNCİ ÜNİVERSİTESİ tarafından 14 gün boyunca SoWash sistemini aksesuarlarla birlikte kullanan diş eti iltihabı ve/veya periodontit hastası 50 denek üzerinde gerçekleştirilen klinik çalışma: Standart su jeti; Su pensesi; Su fırçası.

ÇALIŞMANIN TAMAMINI OKUYUN