website
Pomiń treść
Witamy w Water Powered! Zacznij wykorzystywać moc wody!
Witamy w Water Powered! Zacznij wykorzystywać moc wody!

Warunki płatności

Art. 5 Sposoby płatności

5.1 W tym artykule opisano metody płatności dostępne w Witrynie. Użytkownik może przeczytać więcej informacji wchodząc do sekcji poświęconej „Płatnościom” w Witrynie. Użytkownik może uzyskać dostęp do tej sekcji bezpośrednio ze stopki Witryny.

5.2 W Serwisie można dokonywać zakupów przy użyciu kart płatniczych. Obciążenie zostanie dokonane dopiero po (i) zweryfikowaniu danych Twojej karty płatniczej użytej do płatności oraz (ii) wydaniu przez firmę wydającą używaną przez Ciebie kartę płatniczą autoryzacji polecenia zapłaty. W zastosowaniu Dyrektywy 2015/2366/(UE) w sprawie usług płatniczych na rynku wewnętrznym (PSD2) użytkownik zostaje poinformowany, że może być wymagane dokończenie procesu zakupu poprzez spełnienie kryteriów uwierzytelnienia wymaganych przez instytucję płatniczą odpowiedzialną za zarządzanie transakcja płatnicza online. Kryteria uwierzytelnienia odnoszą się do tożsamości użytkownika (aby spełnić to kryterium, użytkownik musi być zarejestrowany w Serwisie w momencie dokonywania transakcji zakupu) oraz do kontekstowej znajomości kodu uwierzytelniającego przesłanego przez instytucję płatniczą (Silne Uwierzytelnianie Klienta). Niezastosowanie się do opisanej powyżej procedury może uniemożliwić sfinalizowanie zakupu w Serwisie.Poufne dane karty płatniczej (numer karty, posiadacz, data ważności, kod zabezpieczający) są szyfrowane i przekazywane bezpośrednio menadżerowi płatności bez przechodzące przez serwery, z których korzysta Sprzedawca. W związku z tym Sprzedawca nigdy nie ma dostępu i nie przechowuje, nawet jeśli zdecydujesz się na przechowywanie takich danych w Witrynie, danych Twojej karty płatniczej użytej do zapłaty za Produkty. Akceptowane karty płatnicze mogą być wyświetlane w stopce Strony i/lub jako część procesu zakupu.

  • Karta MasterCard.
  • American Express.
  • Wiza.

5.3 Na Stronie możliwa jest płatność przelewem bankowym. Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mailem dane bankowe umożliwiające kontynuację płatności. W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni kalendarzowych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

5.4 Na Stronie nie ma możliwości zakupu za pobraniem, chyba że uzgodniono inaczej ze Sprzedawcą.

5.5 Jeżeli wartość kodu rabatowego jest mniejsza niż wartość zamówienia, pozostałą sumę można dopłacić zgodnie z metodami płatności udostępnionymi na Stronie.Każdy kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko przy jednym zakupie. Kupony rabatowe w żadnym wypadku nie podlegają zamianie na gotówkę.

5.6 Wszelkie alternatywne metody inne niż wskazane powyżej są lub zostaną opisane w tym artykule.

  • Na Stronie można także dokonywać zakupów za pomocą rozwiązania płatniczego PayPal. Jeśli wybierzesz PayPal jako metodę płatności, zostaniesz przekierowany na stronę internetową www.paypal.it, gdzie dokonasz płatności zgodnie z procedurą ustanowioną i regulowaną przez PayPal oraz warunkami umowy uzgodnionej pomiędzy użytkownikiem a PayPal. Dane wprowadzone na stronie PayPal będą przetwarzane bezpośrednio przez PayPal i nie będą przekazywane ani udostępniane Sprzedającemu. Sprzedawca nie jest zatem w stanie poznać i nie przechowuje w żaden sposób danych karty płatniczej powiązanej z Twoim kontem PayPal ani danych jakiegokolwiek innego instrumentu płatniczego powiązanego z tym kontem.

    Marki Water Powered